C O P Y R I G H T

     
 

Gebruik en rechten

Afbeeldingen van motoren en teksten op alltimers.nl mogen voor eigen archief- of hobby-gebruik (dus geen commercieel gebruik) gekopieerd of geprint worden.

Waar de eigendomsrechten van de gebruikte afbeeldingen niet van Alltimers zijn (en waarvoor de eigenaren wel toestemming voor gebruik hebben geven aan Alltimers) is dit ter plekke aangegeven (Copyright … / With kind permission …) en kan Alltimers geen toestemming voor kopiëren verlenen.
Ook voor afbeeldingen waar geen "ALLTIMERS.NL" in vermeld staat en waarvan aannemelijk is dat de rechten bij iemand anders of een andere organisatie liggen, kan Alltimers geen toestemming voor kopiëren verlenen.

Gebruik van afbeeldingen of teksten van de Alltimers-site (of hele pagina’s of onderdelen daarvan) anders dan hier boven omschreven is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Alltimers.

 
     
     
 

Alltimers

Het begrip "Alltimers" is een geregistreerd handelsmerk.

Afbeeldingen die deel uitmaken van de vormgeving van de Alltimers-site of van de huisstijl van Alltimers zijn en blijven eigendom van Alltimers en mogen niet worden gekopieerd of gebruikt.